PHÒNG TRÀ LẠC CẦM

12/31/19, 8:30 PM

Phòng Trà Lạc Cầm xin thông báo chương trình ca nhạc:
- Vào mỗi thứ Năm đến thứ Bảy vẫn mở cửa từ 9 giờ tối đến 12 giờ (thay vì 8 giờ tối đến 12 giờ) với những “tiếng hát chọn lọc” của thân hữu Lạc Cầm.
- Riêng ngày Chủ Nhật bắt đầu từ 10:30 giờ đến 12 giờ là chuơng trình “hát cho nhau nghe “ cùng tiếng đàn của Nhạc Sỹ Nguyên Vũ.

Xin cám ơn quí khách đã ủng hộ Lạc Cầm.

PHÒNG TRÀ LẠC CẦM
Business hours:
Monday - Wednesday: Closed
Thursday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Friday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Saturday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Sunday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am

Lạc Cầm Music
Hội Quán Âm Nhạc LẠC CẦM
15041 Moran Street #103-104
Westminster CA 92683

(657) 400-2750
laccammusic@gmail.com
www.laccammusic.com

Lac Cam Music:
Facebook LacCam Music   Youtube LacCam Music   Google+ LacCam Music


*** Vé mua rồi sẽ không được trả lại dưới mọi hình thức.
We will not offer refund or exchange for paid tickets.

Copyright © 2019 Lac Cam Music - Hội Quán Lạc Cầm

website development kende.com