Lac Cam Music - Vietnamese Musicians and Singers


You can follow our upcoming events by looking up our business on google. If you have any questions in the meantime, or need to contact us, please call us at (657) 400-2750 or email: laccammusic@gmail.com

For more information please visit us on Facebook: https://facebook.com/laccammusic or Yelp: https://www.yelp.com/biz/lac-cam-music-westminster
For event reservations, please call (657) 400-2750
PHÒNG TRÀ LẠC CẦM

12/31/19, 8:30 PM

Phòng Trà Lạc Cầm xin thông báo chương trình ca nhạc:
- Vào mỗi thứ Năm đến thứ Bảy vẫn mở cửa từ 9 giờ tối đến 12 giờ (thay vì 8 giờ tối đến 12 giờ) với những “tiếng hát chọn lọc” của thân hữu Lạc Cầm.
- Riêng ngày Chủ Nhật bắt đầu từ 10:30 giờ đến 12 giờ là chuơng trình “hát cho nhau nghe “ cùng tiếng đàn của Nhạc Sỹ Nguyên Vũ.

Xin cám ơn quí khách đã ủng hộ Lạc Cầm.

PHÒNG TRÀ LẠC CẦM
PHÒNG TRÀ LẠC CẦMBusiness hours:
Monday - Wednesday: Closed
Thursday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Friday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Saturday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Sunday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am

Lạc Cầm Music
Hội Quán Âm Nhạc LẠC CẦM
15041 Moran Street #103-104
Westminster CA 92683

(657) 400-2750
laccammusic@gmail.com
www.laccammusic.com

Lac Cam Music:
Facebook LacCam Music   Youtube LacCam Music   Google+ LacCam Music


*** Vé mua rồi sẽ không được trả lại dưới mọi hình thức.
We will not offer refund or exchange for paid tickets.

Copyright © 2019 Lac Cam Music - Hội Quán Lạc Cầm

website development kende.com